ZZOEF.NL

Over ons

Zzoef.nl is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gecertificeerde drone-operator. De ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft de exploitatievergunning in de categorie Specifiek afgegeven. Met deze vergunning kan Zzoef.nl o.a. vliegen in:
– stedelijk gebied
– industrie- en haven gebied
– gecontroleerd luchtruim (de cirkel rondom een luchthaven, welke verboden is voor drones in de open categorie)
– natura 2000 gebied (na overleg met beheerders)
– nabij gebouwen en objecten
– boven wegen (uitgezonderd auto- en snelwegen, waar we dichtbij mogen vliegen)

De geplande vluchtuitvoering voldoet aan alle regels van de Europese Unie, met name wat betreft privacy, gegevensbescherming, aansprakelijkheid, verzekering, beveiliging en milieubescherming

Alle piloten hebben een A2 vliegvaardigheidsbewijs en waar van toepassing aanvullende opleidingen op het gebied van EVLOS, RT en UTC. Zzoef.nl hanteert een jaarlijks trainingsprogramma voor haar piloten, zodat ze op het hoogst inzetbare niveau zijn van veiligheid en vliegvaardigheden. 

Zzoef.nl heeft een door het Agentschap Telecom verleende zendvergunning in de categorie Beperkte Toegang Luchtvaartfrequenties (RPAS). Hiermee is Zzoef.nl bevoegd om gebruik te maken van een zend-/ontvangstinstallatie 

 

Zzoef.nl is bij het RDW ingeschreven als exploitant onder nummer NLD6hzor7be6p6yq. 

 

Zzoef.nl beschikt over een VCA-VOL. Haar piloten zijn inzetbaar op industriegebieden met veiligheidsrisico’s, met inachtneming van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

 

Zzoef.nl piloten zijn getraind op het hoogste niveau om veilig, doelmatig en efficiënt inspectiewerk te doen met inzet van drones. Het UTC certificaat van DJI is daar een goed voorbeeld van. 

 

Scroll naar boven
Scroll naar top