ZZOEF.NL

Inspectie | bouw | civiele techniek | energie
landbouw | makelaardij

Visueel

Zzoef.nl voert visuele inspecties uit van o.a. gebouwen, contructies, civiele kunstwerken en UMTS- en hoogspanningsmasten. Er wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit camera's, zodat zowel optisch als digitaal sterk ingezoomd kan worden.

Infrarood

Met een drone met warmtebeeldcamera worden inspecties uitgevoerd, waarbij o.a. de kwaliteit van zonnepanelen wordt onderzocht. Ook is het mogelijk bij gebouwen warmtelekken of vochtplekken te ontdekken.

Multispectrum

Met een multispectrum sensor kan de vitaliteit van planten worden gemeten, door de hoeveelheid licht vast te leggen die ze absorberen en reflecteren. Het verzamelen en analyseren van deze gegevens geeft gerichte informatie over bemesting, vitaliteit en beregening.

2D/3d Mapping

Door gebruik te maken van de hoge kwaliteit camera's en geavanceerde computerprogramma's kunnen wij 2D en 3D maps leveren van gebouwen of terreinen. Hiermee kunnen diverse analyses, zoals hoogte- en inhoudsmetingen verricht worden.

diensten

Informatie